კლუბები

1934 ნახვა
ქვეყნის რეივ-კულტურის მიმართ მსოფლიოს ინტერესს არც ქუთაისი ჩამორჩა და ბოლო წლების განმავლობაში ქალაქში ორი საკლუბო სივრცე დაიბადა - „რეფლექტორი“ და „ბუდე“. ორივე ადგილი ქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარების მაღალ პოტენციალს ავლენს. ამას მოწმობს როგორც ადგილობრივი, ასევე ჩამოსული სტუმრების სიმრავლე და ინტერესი.
გააზიარეთ