მონუმენტური ქანდაკება თბილისში, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა, სოლოლაკის გორაზე 1958 წელს აღიმართა, ქალაქის 1500 წლისთავთან დაკავშირებით. „ქართლის დედას“ ერთ ხელში ღვინის თასი უჭირავს მოყვრისთვის, მეორეში კი ხმალი - მტრისთვის, რაც ეროვნული ხასიათის სიმბოლოდ აღიქმება.
გააზიარეთ