წინამდებარე ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქის“ და ინფორმაციის შეგროვების სხვა საშუალებებს. წინამდებარე ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას, გამოიყენოთ „ქუქის“ და სხვა შესაბამისი საშულებები. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დადასტურება

ბაკურიანი - მარტივია იყო ლაღი

ხანგრძლივობა: 01:59
ექსპერიმენტი იმის დასამტკიცებლად, რომ მარტივია ასაკის მატების მიუხედავად, მაინც იყო ჩასაყლაპი! დაიბრუნე სილაღე ბაკურიანთან ერთად ^_^