წინამდებარე ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქის“ და ინფორმაციის შეგროვების სხვა საშუალებებს. წინამდებარე ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას, გამოიყენოთ „ქუქის“ და სხვა შესაბამისი საშულებები. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დადასტურება

ბაკურიანი ქალაქები - ბათუმი

ხანგრძლივობა: 00:15
ქალაქი, რომელსაც პორტო-ფრანკოთი ვიცნობდით.
ყველაზე ხმაურიანი და ენერგიული ბათუმი - „ბაკურიანის“ ახალ შეფუთვაზე