წინამდებარე ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქის“ და ინფორმაციის შეგროვების სხვა საშუალებებს. წინამდებარე ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას, გამოიყენოთ „ქუქის“ და სხვა შესაბამისი საშულებები. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დადასტურება

ლაშა ტალახაძე - ვარჯიშის მთავარი წესი

ხანგრძლივობა: 00:14
წარმოგიდგენთ ევროპის ოთხგზის, მსოფლიოს სამგზის და ოლიმპიურ ჩემპიონს - ძალოსან ლაშა ტალახაძეს!
„ბაკურიანი სპორტი“ - ვარჯიშის მთავარი წესი