წინამდებარე ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქის“ და ინფორმაციის შეგროვების სხვა საშუალებებს. წინამდებარე ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას, გამოიყენოთ „ქუქის“ და სხვა შესაბამისი საშულებები. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დადასტურება

ბაკურიანი ქალაქები - თელავი

ხანგრძლივობა: 00:15
ღვინის სამშობლოდ წოდებული კახეთის გული - თელავი
„ბაკურიანის“ ახალ შეფუთვაზე