წინამდებარე ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქის“ და ინფორმაციის შეგროვების სხვა საშუალებებს. წინამდებარე ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას, გამოიყენოთ „ქუქის“ და სხვა შესაბამისი საშულებები. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დადასტურება

„ბაკურიანი სპორტი“ - ვარჯიშის მთავარი წესი

ხანგრძლივობა: 00:45
სწორად შერჩეული წყალი, სწრაფად აღადგენს წყლის ბალანს თქვენს ორგანიზმში ფიზიკური აქტივობის დროს.