წინამდებარე ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქის“ და ინფორმაციის შეგროვების სხვა საშუალებებს. წინამდებარე ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას, გამოიყენოთ „ქუქის“ და სხვა შესაბამისი საშულებები. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დადასტურება

ბაკურიანი 0+ წყალი ჩვილი ბავშვებისთვის

"ბაკურიანი 0+" სპეციალურად დამუშავებული ნატურალური წყაროს წყალია ორმაგი ფილტრაციით და ხელუხლებელი ბუნებრივი მინერალებით. მისი გამოყენება შესაძლებელია ცხოვრების პრიველივე დღიდან საჭმლის მოსამზადებლად და დასალევად.

 

ბაკურიანი

0+

"ბაკურიანი 0+", ეს არის ნატურალური, მინერალური, არაგაზირებული წყალი, ბაკურიანის მთებიდან სპეციალურად შექმნილი ჩვილი ბავშვებისთვის. ის ინარჩუნებს ბაკურიანის წყალში არსებულ ყველა სასარგებლო მინერალებს და ამასთანავე გადის ორმაგ ფილტრაციას. ამ ეტაპზე 033 და 1,5 ლიტრიან პეტ შეფუთვაში ისხმევა.
ბაკურიანი 0+

ბაკურიანი

0+

"ბაკურიანი 0+", ეს არის ნატურალური, მინერალური, არაგაზირებული წყალი, ბაკურიანის მთებიდან სპეციალურად შექმნილი ჩვილი ბავშვებისთვის. ის ინარჩუნებს ბაკურიანის წყალში არსებულ ყველა სასარგებლო მინერალებს და ამასთანავე გადის ორმაგ ფილტრაციას. ამ ეტაპზე 033 და 1,5 ლიტრიან პეტ შეფუთვაში ისხმევა.

წყალი ჩვილი ბავშვებისთვის

წყალი ჩვილი ბავშვებისთვის

‘’ბაკურიანი 0+’’ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ჩვილ-ბავშვთა კვებაში და დასალევად გამოსაყენებლად შესაბამის პროდუქტზე დატანილი ინსტრუქციის მიხედვით. ბაკურიანი მხარს უჭერს ბუნებრივ კვებას.